Паметен дом

Паметен дом е збир на уреди поврзани на мрежата и кои вршат автоматизација на рутински задачи. Паметните уреди за различни намени се повеќе ги полнат нашите домови. Овој дел содржи прегледи на уредите со Интернет на нештата. Сè за корисните апарати за домаќинство што не опкружуваат во модерна куќа или стан: роботски правосмукалки, четки за заби, системи за безбедност и надзор, плеери, сет-топ кутии, паметни приклучоци и многу повеќе.